דילוג לתוכן המרכזי בעמוד
Decoration Image Decoration Image

Plastics

Kanfit offers plastic production capabilities that are not widely available. Over the years, we have found that some of our customers use plastic parts within their larger metal and composite packages. Although the number of parts was minimal, it necessitated a second vendor—increasing costs as well as supply time. In order be more responsive to our customers’ needs, Kanfit extended its plastic production capabilities, which includes:

  • Hot forming
  • Vacuum forming
  • Transparencies
תמונה של Kydex Cover
Kydex Cover
תמונה של Kydex Cockpit Cover
Kydex Cockpit Cover
תמונה של Phantom Medical Device
Phantom Medical Device
תמונה של Business Jet Microphone Holder (ABS)
Business Jet Microphone Holder (ABS)
תמונה של Dornier D-28 Pilot Windshield
Dornier D-28 Pilot Windshield